|

Tootekirjeldus

 

Enam lihtsamaks varahaldust teha ei saa!

Antud lehelt leiate ülevaate programmi põhilistest võimalustest. Kui miski jääb segaseks, saate tasuta programmi ka alla laadida ja proovida andmeid sisestada ning küsida alati ka lisa!

 

Registrid (7 põhiregistrit)

Ekraanipilt varad ja statistika

ReimoSoft Varahaldus programmiga saab arvestust pidada kõiksuguste varade üle, alustades toolidest ja lõpetades autode ning majadega. Iga vara kohta on võimalik lisada järgmiseid andmeid: vara klass, tootja, mudel, inventari nr, seerianumber, ostudokumendi, hinna ja müüja andmed, ostu- ja garantii kuupäeva, parameetrid (omadused), hooldused ja remondid, asjade asukoha ning kasutaja ja liikumise infot, seotud faile, märkmeid, arvutite puhul tarkvara ning mahakandmise teavet. Andmeväljad on jagatud loogiliselt lehtedeks.

Vaatluse all olevate varade kohta suudab programm koostada hetkega statistika kasutaja valitud argumentide järgi.

inventuurid

Inventuuride tegemine käib programmiga imelihtsalt. Esmalt tuleb varade nimekirjast välja valida sobivad asjad, suunata need inventuuri ning seejärel kas üle kontrollides või käsi(kassa)skänneriga vara üle lugeda.

tarkvara

Tarkvara arvestuse registris saab hetkega selgeks, milliste programmide litsentse on üle ja mida on vaja juurde muretseda. Eraldi saab määrata ostetud litsentse ja OEM litsentse.

vara klassid, asukohad, kasutajad ja osakonnad

Vara klassideks on võimalik määrata iga asja tüüp ning klassi tavapärased omadused. Asukohtade registris saab kajastada kõikvõimalikke varade asukohti. Samuti võimaldab programm seostada varasid konkreetsete kasutajatega ning nende kaudu ka osakondadega. Seeläbi saab teostada detailseid päringuid.

 

Aruanded ja andmete eksport

EkraanipiltKõikidest programmi sisestatud andmetest on võimalik koostada aruandeid. Aruande koostamisel saab otsida aruandele minevad andmed, määrata kuvatavad veerud (andmeväljad) ning nende järjekorra (muuta väljade järjekorda) ning vastavajalt vajadusele andmed reastada. Seejärel koostab ja kujundab programm aruande. Esmalt kuvatakse aruanne ekraanil, kus saab veel muuta lehe seadeid (pikkupidi/laiupidi, äärejooned jms) ja seejärel trükkida. PDF-printeri olemasolul saab aruandeid ka PDF failiks teha.

Samuti saab aruande asemel koostada andmetest CSV faili, et andmeid edasiseks töötluseks Excelis avada või teise rakendusse importida.

Ekraanipilt

 

Lisavõimalused

andmete otsimine

Andmete otsimiseks on kasutajal palju võimalusi. Kõikide sisestavate andmete põhjal on võimalik teha päringuid ühe või mitme argumendi põhjal (vt juuresolevat ekraanipilti).

Tekstiliste andmete puhul saab otsimise kriteeriumiks määrata, kas otsisõna algab, lõppeb, sisaldab, on võrdne, ei alga, ei lõppe, ei sisalda või ei ole võrdne otsitavaga.

Numbreid (sh summasid) ja kuupäevi saab otsida vahemikust, võimaldades ka määrata, kas number/kuupäev on suurem, suurem ja võrdne, võrdne, väiksem, väiksem ja võrdne või mittevõrdne otsitavaga.

nimekirjade kuvamine

EkraanipiltKõigis seitsmes registris saab kasutaja ise määrata, milliseid andmevälju (veerge) soovib näha, vastavalt vajadusele muuta hiirega lohistades veergude järjekorda ning andmeid reastada nii ühte- kui teistpidi.

käsiskänner

Andmete sisestamiseks, otsimiseks ja inventeerimiseks on võimalik kasutada ka käsiskännerit. Näiteks vara sisestamisel on see abiks pikkade seerianumbrite sisestamisel ning kui inventari number varal on dubleeritud triipkoodiga, saab ka selle käsiskänneri abil sisestada. Samade andmete põhjal saab vara otsida. Inventuure tehes on võimalik käia lihtsalt varad käsiskänneriga läbi, kusjuures programm märgib leitud varad ise olemasolevaks. Soovi korral on võimalik tellida nii USB ühendusega kui juhtmeta sinihamba (bluetooth) ühendusega käsiskänner.

programmi seadistamine

Programmi on võimalik seadistada töö hõlpsamaks ja mugavamaks tegemiseks oma tahte järgi. Muudetavad on näiteks valiklahtrite pikkused, kuupäeva formaat, aruannete stiil ning käsiskänneri määrangud.

töökohaarvuti või serveri lahendus

Programmi on võimalik kasutada nii töökohaarvutis lokaalselt või kui programmiga töötab mitu inimest, saab tarkvara installeerida serverisse ning siis saavad sellega tööd teha mitu inimest üheaegselt. Samuti on võimalik seda kombineerida, näiteks inventuuri ajaks kasutada ajutiselt lokaalset lahendust.

muud tegevused

Lisaks eelnevale on programmil muidki tööd lihtsustavaid ja põnevaid võimalusi. Näiteks andmete kopeerimine hõlbustab oluliselt sarnaste asjade sisestamist, andmebaasist saab teha varukoopiaid ja vajadusel taastada, käsiskänneri testimise funktsioon jne. Et aga oma silm on kuningas, tutvu programmi kõigi võimalustega seda ise tasuta proovides SIIN.


Eelmine: Programmist
Järgmine: Nõuded arvutile