|

Vara

 

Kõige olulisem ja andmeid koondav register on Varad. Siia registrisse talletatakse enamus informatsioonist.

Registri avamiseks tuleb peamenüült teha valik "Registrid" -> "Vara".

Andmed

Sisestusvorm on jagatud omakorda loogiliselt 9 leheks. Iga vara kohta saab kasutaja sisestada:

Üldandmed  
Klass Valiklahter vara klassidest 
Tootja Tootja nimi. Kui tootja on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm tootjat ise. 
Mudel Vara mudeli nimetus. Kui mudel on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm mudelit ise. 
Inventari nr Inventari number. Kui sisestamisel inventari number kordub mõne teise vara omaga, annab programm sellest kohe teada välja lõpus oleva punase teatega "KORDUB!". Välja lõpus on ka valiklahter "käsiskänneriga", see märgistage juhul kui loete inventari numbri käsiskänneriga.
Seerianumber Seerianumber. Kui sisestamisel seerianumber kordub mõne teise vara omaga, annab programm sellest kohe teada välja lõpus oleva punase teatega "KORDUB!". Välja lõpus on ka valiklahter "käsiskänneriga", see märgistage juhul kui loete seerianumbri käsiskänneriga. 
Ostudokument Ostudokumendi andmed. 
Müüja Müüja andmed. 
Soetusmaksumus Hind ja valuuta. 
Ostukuupäev Vara soetamise kuupäev. 
Garantiiaeg Garantii kehtivuse aeg. 
Parameetrid  
IP Vara IP aadress (IT seadmete puhul). Lahtri taga on nupud "ping" ja "ava".
Nimi võrgus Nimi võrgus (IT seadmete puhul). Lahtri taga on nupud "ping" ja "ava".
Omadused Esmalt kuvatakse vara omaduste nimekiri, mis on selle vara klassi juures sisestatud. Neid saab aga vastavalt vajadusele lisada ja kustutada. 
Tarkvara Kuvatakse juhul, kui vara klassi juures on märgitud linnuke "Arvesta tarkvara". 
Tarkvara valik Tarkvara registrist kuvatakse kõik aktiived programmid. Musta linnukesega saab märkida varale paigaldatud tarkvara, halli linnukesega aga paigaldatud OEM tarkvara. 
Hooldus/remont Loend varale tehtud hooldustest.
Alates Kuupäev, kalendrist valitav. 
Tähtaeg Kuupäev, kalendrist valitav. 
Kuni Kuupäev, kalendrist valitav.
Tüüp Sisestatav tekstiväli. Näiteks garantiiremont, parandamine, hooldus jms. Kui tüüp on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm tüüpi ise. 
Põhjus Sisestatav tekstiväli. Kui põhjus on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm põhjust ise.  
Tegevus Sisestatav tekstiväli. Kui tegevus on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm tegevust ise. 
Teostaja Sisestatav tekstiväli. Kui teostaja on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm teostajat ise. 
Korraline Linnukesega saab märkida, kas tegemist on korralise hooldusega. 
Asukoht Loend vara asukohtade ajaloost ning hetkeasukohast ja kasutajast.
Kuupäev Vara liikumise kuupäev, valitav kalendrist. 
Asukoht Uus asukoht (asukohtade registrist) 
Kasutaja Uus kasutaja (kasutajate registrist)
Alus Vara liikumise alus. Kui alus on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm alust ise. 
Failid Loend failidest. 
Faili nimi Faili lisamiseks klikkida välja taga olevale nupule "Vali". 
Märkmed Lisainfo. 
Mahakandmine  
Maha kantud Linnukesega valitav. 
Kuupäev Kuupäev, kalendrist valitav.
Põhjus Mahakandmise põhjus. 
Dokument Mahakandmise dokumendi andmed. Vajadusel saab dokumendi enda lisada failide juurde.
Utiliseeritud Linnukesega valitav. 
Kuupäev Kuupäev, kalendrist valitav.
Dokument Utiliseerimise dokumendi andmed. Vajadusel saab dokumendi enda lisada failide juurde. 
Inventuurid Nimekiri vara inventeerimistest. 


Ekraanipilt

Nimekiri

Eelpool kirjeldatud andmete järgi kuvatakse ka registri nimekiri ning nende järgi on võimalik kirjeid otsida.


Eelmine: Registrid
Järgmine: Vara klassid