|

Nimekirjad

 

Nimekirjad kuvavad registrite sisu tabelina.

Ekraanipilt

Andmed.

Akna keskel asub tabel andmetega.

Nupud. 

Akna päises asub nupurida:

Ekraanipilt

 Vaata  Aktiivse kirje avamine, vaatamine ja muutmine.
 Kopeeri Aktiivse kirje kopeerimine.
 LisaUue kirje lisamine.
 KustutaAktiivse kirje kustutamine.
 Aruanne  Aruande tellimise akna avamine.
 CSV failCSV faili loomine.
 VeerudNimekirjas kuvatavate veergude valimine.

Vara registris on kolm nuppu enam:

Ekraanipilt

Statistika Statistikamooduli avamine.
Inventuur Riistvara inventuuri saatmine.
Käsiskänner  Käsiskänneri abil andmete otsimine 

Nuppude asemel võib kasutada ka peamenüü valikut "Tegevused".  

Pop-up menüü

Tehes andmeväljal parema hiirenupuga kliki, avaneb pop-up menüü:

Ekraanipilt

Üldiselt on tegevused samad  akna päises olevate nuppudega, lisaks aga valikud Reastamine ja Värskenda. Käskluse järgi on klahvikombinatsioon valiku kiireks tegemiseks.

Andmete otsimine.

Andmete otsimiseks saab kasutada akna vasakus servas asuvaid filtreid:

Ekraanipilt

Iga registri korral kuvatakse sellele registrile omaseid otsingutingimusi.

Tekstivälja (nimi, tootja, mudel jms) puhul saab lisaks otsingusõnale määrata, kas päring tehakse sõna keskelt (…), algusest (x…), lõpust (…x), täpselt (x) või sõnade hulgast, kus otsingusõna ei ühti keskelt (-…), algusest (-x…), lõpust (-…x), täpselt (-x).

Kuupäeva ja numbriväljade puhul saab lisaks väärtusele määrata, kas kuupäev või number on suurem (>), suurem/võrdne (>=), võrdne (=), väiksem (<), väiksem/võrdne (<=) või erineb (<>) otsitavast. Iga kuupäeva ja numbri välja korral saab määrata kaks väärtust juhuks kui tekib vajadus otsida vahemikust.

Märkeruudu (check box) puhul saab määrata, kas märkeruut andmetes on valitud (linnuke), valimata (tühi) või märkeruudu valikut ei arvestata (hall).

Veergude valimine.

Iga registri juures saab kasutaja valida, milliseid andmevälju ta tabelis näha soovib. Selleks tuleb nupureast või pop-up menüüst teha valik "Veerud", misjärel avaneb uus aken pealkirjaga "Määra kuvatavad veerud":

Ekraanipilt

Nimekirjas on kõik võimalikud andmeväljad, mida põhitabelis saab kuvada konkreetses registris. Neid andmevälju, mida näha soovite, tuleb märkeruutude abil teha hiirega linnuke. Pärast "OK" nupule vajutamist uuendatakse andmetabelit. Nupp "Loobu" katkestab valitud muudatused.

Veergude järjekorra muutmine.

Iga registri valitud veerge saab sättida sellises järjekorras, nagu meeldib. Selleks tuleb võtta veeru pealkirjast hiirega kinni ning lohistada kas paremale või vasakule poole.

Veergude laiuse muutmine.

Veergude laiust saab muuta, kui pressida kahe veeru pealkirjadevahelisel alal hiirega vasakpoolne nupp alla, liigutada hiirt paremale või vasakule poole ning sobiva laiuse saavutamise korral nupp üles lasta.

Andmete reastamine

Andmeid saab nimekirjades reastada kasvavalt, kui klikkida veeru nimel. Teistkordne klikk reastab veeru andmed kahanevalt. Reastades andmed teise veeru järgi, on reastamise teiseks argumendiks eelmisena reastatud veerg. Reastades andmed uue veeru järgi, on reastamise kolmandaks argumendiks üle-eelmisena reastatud veerg. Hetkel reastatud veeru nimi on kujutatud kaldkirjas (näitena Klass):

Ekraanipilt 

Registrit järgmine kord avades on andmed reastatud sellises järjekorras nagu viimasel vaatamisel.

Olekuriba.

Akna allservas on olekuriba:

 Ekraanipilt

Olekuriba kuvab hiire kohal olevate objektide kohta abiinfot. Näiteks nuppude kohal kuvatakse seal nupu täpsem tegevus. Andmetabeli korral aga leitud kirjete arvu.


Eelmine: Programmi peamenüü
Järgmine: Aruanded