|

Kasutajad

 

Kasutajate registrisse talletatakse info vara kasutajate kohta.

Kasutajate registri avamiseks tuleb peamenüült teha valik "Registrid" -> "Kasutajad".

Andmed

Kasutajate kohta saab sisestada:

Nimi Kasutaja ees- ja perekonnanimi. Kui iga kasutajat ei soovita eraldi sisestada, võib nimeks panna ka näiteks Üldine vms.
Isikukood Isikukood (valikuline, ei pea täitma). 
Osakond Rippmenüüst valitav osakond (osakondade registist), kuhu kasutaja kuulub. 
Amet Kasutaja amet (valikuline, ei pea täitma). 
Aktiivne Kui kasutaja märgitakse aktiivseks, siis teda saab kasutada vara sisestamisel. Kui kasutajat enam ei ole, siis uue vara lisamisel teda enam ei pakuta, samas ei muudeta ka eelnevalt sisestatud varasid ning selle kasutaja järgi on võimalik andmeid otsida.  


Ekraanipilt

Nimekiri

Eelpool kirjeldatud andmete järgi kuvatakse ka registri nimekiri ning nende järgi on võimalik kirjeid otsida.

Lisavõimalused

Avades konkreetse kasutaja, kuvatakse nupp "Kasutaja vara". Sellel klikkides avatakse vara registri nimekiri selle kasutaja valduses oleva varaga.

Lehe allosas kuvatakse ka selle kasutaja asukohad.


Eelmine: Asukohad
Järgmine: Osakonnad