|

Inventuurid

 

Inventuuride käigus selgub, kas kogu või valitud vara ka reaalselt registreeritud asukohas või kasutaja käes olemas on.

Inventuuride registrisse talletatakse info varade kontrollimise ja ülelugemise kohta.

Inventuuri alustamiseks tuleb peamenüült teha valik "Registrid" -> "Inventuurid".

Andmed

Iga inventuuri kohta saab sisestada:

Nimetus Inventuuri üldnimetus.
Alguskuupäev Alguskuupäev, kalendrist valitav.
Lõppkuupäev Lõppkuupäev, kalendrist valitav. Täidetakse inventuuri lõpetamisel. Kui see kuupäev on valitud, siis see tähendab, et inventuur on lõppenud. 
Teostaja Inventuuri läbiviija(d).
Kommentaar Märkmed. 


Ekraanipilt

Kui vajalikud andmed on täidetud, tuleb avada varade registri nimekiri ning otsida välja varad, mida hakatakse kontrollima. Leides sobivad (nimekiri või ühe kaupa), klikkida nupule "Saada inventuuri", misjärel avaneb nimekiri avatud inventuuridega. Leida õige inventuur ning klikkida nupule OK. Vara saab ühte inventuuri lisada ühe- või mitmekaupa.

Avades taas inventuuri, leiab nimekirjast sellesse inventuuri saadetud vara. Nimekirja peal on nupud konkreetse vara olemasolevaks märkimiseks (saab ka tühiku klahviga), vara kaardi avamiseks (ka klahv Enter), vara eemaldamise inventuurist, kõikide varade olemasolevaks märkimiseks, käsiskänneriga ineventuuri teostamiseks, nimekirjast otsimiseks ning nimekirja Excelisse saatmiseks.

Lisavõimalused

EkraanipiltKui inventari numbrid on varustatud triipkoodiga, siis inventuuride teostamist lihtsustab olulisel määral käsiskänner. Enamasti on tehnikakaupadel ka seerianumber varustatud ribakoodiga, mistõttu saab ka need skänneriga sisse lugeda:

Ekraanipilt


Eelmine: Vara klassid
Järgmine: Tarkvara