|

Uus andmebaas

 

Kui tekib vajadus luua programmi uusi andmebaase (näiteks esimene andmebaas või uue ettevõtte lisandumisel), saab uue andmebaasi loomist alustada programmi peamenüüSeaded” -> „Andmebaasi seaded” -> „Uus andmebaas” abil.

Avaneb uus aken pealkirjaga "Uus andmebaas":

Ekraanipilt

Andmebaasi asukoht Loodava andmebaasifaili asukoht (kataloog) arvutis, võrgukettal või mälupulgal. 
Andmebaasi faili nimi Loodava faili nimi (vaikimisi "Andmebaas"). 
Ettevõtte nimi Ettevõtte nimi. Nime kuvatakse programmi päises ning aruannete väljatrükkidel. 
Andmebaasi võti Mittekohustuslik väli. Kui olete programmi ostnud, siis lisage siia saadud andmebaasi võti.


Kui andmebaas sisestatud faili nimega on juba olemas, kuvatakse veateade „Fail juba eksisteerib!” ning andmebaasile tuleb panna teine faili nimi.